น้ำยาต้านพลังศักดิ์สิทธิ์อย่างดี

น้ำยาต้านพลังศักดิ์สิทธิ์อย่างดี

ของกดใช้
น้ำยาที่เพิ่มความต้านทานพลังศักดิ์สิทธิ์ 75 เป็นเวลา 1800 วินาที.
ชื่อ วัตถุดิบ สถานี รับของ
ผงวิญญาณ - V Rising Database
4
น้ำยาต้านพลังศักดิ์สิทธิ์ - V Rising Database
1
โต๊ะแปรธาตุ - V Rising Database
น้ำยาต้านพลังศักดิ์สิทธิ์อย่างดี - V Rising Database
1
PrefabName
Item_Consumable_Flask_HolyResistance_T03
CastAbilityOnConsume
Consumable
DestroyData
DestroyDebugReason
None
DestroyReason
Default
DestroyOnManualInterrupt
false
DestroyState
Value
NotDestroyed
DisableWhenNoPlayersInRange
Entity_Self
Index
44913
Version
1
HideWeapon
false
InventoryItem
ItemData
BloodBound
false
DropItemArc
0
DropItemPrefab
Entity
Index
0
Version
0
ItemCategory
NONE
ItemType
Consumable
MaxStacks
5
RemoveOnConsume
true
SilverValue
1
SoulBound
false
LocalizedStringBuilderParameter
 • Item 0
  Key
  duration
  Value
  1800
 • Item 1
  Key
  value
  Value
  75
ManagedItemData
PrefabName
Item_Consumable_Flask_HolyResistance_T03
Description
Key
Key
7b6fc502-7786-4f56-bb92-64c6c6dc1f94
Text
A potion that increases holy resistance rating by {value} for {duration} seconds.
ParameterCount
2
ParameterIndex
0
Icon
Poneti_Icon_Alchemy_49_middleenergy_flask
Name
Key
a29045ba-e8f5-4699-abb4-f090c067cc6d
Text
Holy Resistance Flask
ModifyRotation
false
MovementImpairBuff
false
PrefabCollectionPrefabTag
true
ShowOnBuffBar
false
ShowOnBuffBarData
false
UsesSpawnTag
true