Kościsty towarzysz

Kościsty towarzysz

Związane z krwią
3
Poziom wyposażenia
+5.2 Spell Power
Wytrzymałość 347
Można odzyskać materiały
Źródła magii zwiększają poziom magii i wzmacniają moc czarów.
Brak Informacji Na Ten Temat. Jest Prawdopodobnie Używany Do Czegoś, Czego Jeszcze Nie Do Końca Rozgryźliśmy.
PrefabGuid
PrefabName
Item_MagicSource_T01_Bone
DestroyData
DestroyDebugReason
None
DestroyReason
Default
DestroyOnManualInterrupt
false
DestroyState
Value
NotDestroyed
DisableWhenNoPlayersInRange
Durability
DealDamageTypeModifiers
MainDamageModifier
0
ResourceDamageModifier
0
SiegeDamageModifier
0
IsBroken
false
LossType
LossOnSpellUse
MaxDurability
346.001556
OneLevelFactor
0.8
RepairRecipe
0
RepairSequence
TakeDamageDurabilityLossFactor
0
ThreeLevelFactor
0.4
TwoLevelFactor
0.6
Value
346.001556
Entity_Self
Index
44473
Version
1
Equippable
EquipBuff
Index
0
Version
0
EquipTarget
_Entity
Index
0
Version
0
_WaitingForSync
false
EquippableData
DurabilitySettings
EquipmentSet
0
EquipmentType
MagicSource
SCTBrokenText
Key
7ae7dd58-6c1d-4135-a1bd-01eb7d9d54a7
Text
Your Magic Source broke!
WeaponType
None
GameplayConditionGroup
 • Item 0
  ConditionsLength
  0
  ConditionSubGroupsLength
  0
  LogicGate
  AND
  StartConditionIndex
  -1
  SubGroupStartIndex
  -1
GiveAchievementOnItemCraft
HideWeapon
false
InventoryItem
ItemData
BloodBound
true
DropItemArc
0
DropItemPrefab
Entity
Index
44473
Version
1
ItemCategory
BloodBound, LoseDurabilityOnDeath
ItemType
Equippable
ItemTypeGUID
MaxStacks
1
RemoveOnConsume
true
SilverValue
1
SoulBound
false
ManagedItemData
PrefabName
Item_MagicSource_T01_Bone
Description
Key
Key
4a026dd2-b789-40f9-8520-3427a2927334
Text
Magic Sources increase magic level and boost the power of spells.
ParameterCount
0
ParameterIndex
0
Icon
FantasyIcon_Loot (113)
Name
Key
66ca9b4b-21ee-449f-8b2a-d3cc51612dcd
Text
Bone Familiar
ModifyRotation
false
ModifyUnitStatBuff_DOTS
 • Item 0
  ModificationType
  AddToBase
  Name
  +{value} <color=#8A9499>Spell Power
  NameKey
  Empty
  Empty
  Empty
  Empty
  StatType
  SpellPower
  Value
  5.154816
MovementImpairBuff
false
PrefabCollectionPrefabTag
true
ReplaceAbilityOnSlotBuff
 • Item 0
  ConditionalId
  0
  NewGroupId
  0
  Priority
  0
  ReplaceGroupId
  0
  Slot
  1
  Target
  BuffTarget
ReplaceAbilityOnSlotData
Salvageable
RecipeGUID
0
SalvageFactor
0.75
SalvageTimer
8
ShowOnBuffBar
false
ShowOnBuffBarData
false
SpellLevelSource
Level
10
UsesSpawnTag
true